FAQ

Deutscher und Ukrainer geben sich die Hand - Fotohinweis: © Boris Zerwann PantherMedia.net

Надання медичної допомоги біженцям з України

1. Як мені отримати лікарську і медичну допомогу?
Як тільки ви прибудете в Німеччину та отримаєте в місцевих органах так званий «Дозвіл на проживання на період тимчасового захисту», у вас з’явиться право на користування медичними послугами. Більш детально про це ви дізнаєтесь в органі соціального забезпечення громади, в якій ви перебуватимете. Цей орган також видасть вам посвідку на лікування на випадок гострого захворювання. У деяких німецьких землях, наприклад, у землі Шлезвіг-Гольштейн, ви отримуєте електронну картку медичного страхування лікарняної каси або посвідку на лікування з наступною видачою вам картки медичного страхування. Перш ніж вам буде проведене лікування, ви повинні показати лікарю, стоматологу або в лікарні посвідку на лікування або картку медичного страхування.
У випадку виникнення у вас гострого захворювання вам будуть надані медичні послуги, за які вам нічого не потрібно буде платити. До цих послуг належать наступні:
 
 • послуги лікаря та стоматолога
 • медикаментозне лікування та перев’язка
 • медичні та допоміжні процедури
 • послуги лікарні
 • допомога при вагітності і пологах
 • обов’язкові профілактичні щеплення

Примітка:

Із 01.06.2022 р. в цій системі очікуються зміни. В органах соціального забезпечення за місцем вашого перебування в Німеччині ви зможете отримати гарантований мінімум соціальних послуг. Це також включатиме страхування на випадок хвороби в повному обсязі. Цю послугу зможе надати вам лікарняна каса, яку ви виберете.

2. Що робити, якщо ви потребуватимете медичної допомоги тоді, коли лікарі зазвичай не приймають?
Тоді телефонуйте на номер 116 117 неекстреної медичної консультації. За цим номером вам або допоможуть, або розкажуть, де поблизу від вас знаходиться лікарський кабінет, де надають невідкладну допомогу.

У гострому випадку ви також можете звернутися до відділення невідкладної допомоги лікарні або отримати допомогу, зателефонувавши на номер 112 для екстрених викликів.
3. У мене є український поліс страхування на випадок хвороби. Чи надає він мені право на отримання безкоштовного лікування в Німеччині?
На жаль, ні. Між Німеччиною та Україною не існує жодного договору про взаємне визнання стандартів у сфері надання медичних послуг.
4. Як мені оформити для себе поліс обов’язкового страхування на випадок хвороби?
Для того, щоб працювати тут, у Німеччині, ви повинні мати поліс обов’язкового страхування на випадок хвороби. Для цього ви можете скористатися послугами корпоративної лікарняної каси «Інновації» (IKK – Die Innovationskas-se).

Якщо хтось із членів вашої сім’ї вже живе в Німеччині й оформив / оформила тут поліс обов’язкового страхування на випадок хвороби, ви, залежно від обставин, можете скористатися можливістю безкоштовного спільного страхування з ним / нею за програмою так званого «соціального страхування членів сім’ї», що включає членів подружжя та дітей. Для цього зверніться до лікарняної каси, де застрахований / застрахована хтось із членів вашої сім’ї.

При зарахуванні на навчання до державного вищого навчального закладу або вищого навчального закладу, що має державну атестацію, особи, яким не виповнилося 31 року, також підлягають обов’язковому страхуванню в лікарняній касі.

Медицинская помощь для беженцев из Украины

1. Как получить медицинскую помощь?
Как только после прибытия в Германию Вы получите от местных властей так называемый «Вид на жительство для временной защиты», Вы имеете право обращаться за медицинской помощью. Более подробную информацию Вы можете получить в отделе социального обеспечения муниципалитета, в котором проживаете. Здесь же выдается талон на получение медицинской помощи в случае острого заболевания. В некоторых федеральных землях, например, в Шлезвиг-Гольштейне, Вы получите электронную медицинскую карту от больничной кассы или талон на получение медицинской помощи, пока не будет оформлена медицинская карта. Перед оказанием медицинской помощи предъявите талон на получение медицинской помощи или медицинскую карту врачу, стоматологу или в больнице.
Медицинское обслуживание является для Вас бесплатным и включает в себя следующие услуги в случае острого заболевания:
 
 • медицинское и стоматологическое лечение
 • лекарственные и перевязочные средства
 • лекарственные и вспомогательные средства
 • лечение в больнице
 • услуги во время беременности и родов
 • официально рекомендованные прививки

Примечание:

С 01.06.2022 эта процедура изменится. Базовые пособия предоставляются социальными органами по месту Вашего проживания в Германии. При этом гарантируется полное медицинское страхование через выбранную Вами больничную кассу.

2. Вам нужна медицинская помощь в нерабочее время медицинского учреждения?
В таком случае Вы можете связаться с дежурной бригадой скорой помощи по телефону 116 117. Она может помочь Вам непосредственно по телефону или сообщить название врачебной клиники, оказывающей неотложную помощь в Вашем районе.

В экстренной ситуации Вы также можете обратиться в приемный покой больницы или позвонить по номеру 112 для получения помощи.
3. Достаточно ли моей украинской медицинской страховки для получения бесплатного лечения в Германии?
Нет, к сожалению, это невозможно. Между Германией и Украиной нет соглашения о взаимном предоставлении медицинских услуг.
4. Как я могу получить свою собственную медицинскую страховку, предусмотренную законом?
Если Вы устраиваетесь в Германии на работу с определенным уровнем дохода, медицинское страхование является обязательным по закону. В таком случае вы можете выбрать IKK – Die Innovationskasse в качестве кассы медицинского страхования.

Если у Вас есть член семьи, который уже живет в Германии и уже имеет здесь обязательную медицинскую страховку, Вы можете быть внесены в эту страховку без дополнительной платы в рамках так называемого семейного страхования для супругов и детей. Пожалуйста, свяжитесь с соответствующей больничной кассой члена Вашей семьи.

При поступлении в государственное или признанное государством высшее учебное заведение также гарантируется страхование в больничной кассе до завершения студентом 30-летнего возраста.

Medizinische Hilfe für Flüchtlinge aus der Ukraine

1. Wie bekomme ich ärztliche und medizinische Hilfe?

Sobald Sie nach Ihrer Ankunft in Deutschland eine sogenannte „Aufenthaltsgewährung zum vorübergehenden Schutz“ von den Behörden vor Ort erhalten haben, sind Sie berechtigt, medizinische Leistungen in Anspruch zu nehmen. Nähere Informationen erhalten Sie von der Sozialbehörde der Kommune, in der Sie untergebracht sind. Diese stellt auch einen Behandlungsschein zur medizinischen Versorgung bei akuten Erkrankungen aus. In einigen Bundesländern wie z. B. in Schleswig-Holstein bekommen Sie eine elektronische Gesundheitskarte einer Krankenkasse bzw. bis zur Erstellung der Gesundheitskarte einen Behandlungsschein. Den Behandlungsschein oder die Gesundheitskarte legen Sie bitte vor der Behandlung beim Arzt, Zahnarzt oder im Krankenhaus vor.

Die medizinische Versorgung ist für Sie kostenlos und umfasst die folgenden Leistungen im Falle einer akuten Erkrankung:

 • ärztliche und zahnärztliche Behandlung
 • Arznei- und Verbandmittel
 • Heil- und Hilfsmittel
 • Krankenhausbehandlung
 • Leistungen bei Schwangerschaft und Geburt
 • amtlich empfohlene Schutzimpfungen

Anmerkung:

Ab 01.06.2022 soll sich dieses Verfahren ändern. Durch die Sozialbehörden an Ihrem Aufenthaltsort in Deutschland wird Grundsicherung zur Verfügung gestellt. Damit ist auch ein vollständiger Krankenversicherungsschutz über die von Ihnen zu wählende Krankenkasse gewährleistet.

2. Sie benötigen medizinische Hilfe außerhalb der üblichen ärztlichen Sprechzeiten?
Dann erreichen Sie über die Telefonnummer 116 117 den ärztlichen Bereitschaftsdienst. Er kann Ihnen entweder direkt telefonisch weiterhelfen, oder eine Arztpraxis mit Notfalldienst in Ihrer Nähe nennen.

In einem akuten Notfall können Sie außerdem die Notaufnahme eines Krankenhauses aufsuchen, oder über die Notrufnummer 112 Hilfe anfordern.
3. Reicht mein ukrainischer Krankenversicherungsschutz aus, um kostenfreie ärztliche Behandlung in Deutschland zu erhalten?
Nein, das ist leider nicht möglich. Zwischen Deutschland und der Ukraine besteht kein Abkommen zur gegenseitigen Inanspruchnahme von medizinischen Leistungen.
4. Wie erhalte ich eine eigene gesetzliche Krankenversicherung?
Nehmen Sie hier in Deutschland eine Arbeit mit einem gewissen Umfang auf, ist eine Krankenversicherung gesetzlich vorgeschrieben. Die IKK – Die Innovationskasse ist dann von Ihnen als Krankenkasse wählbar.

Sollten Sie ein Familienmitglied haben, das bereits in Deutschland lebt und hier schon gesetzlich krankenversichert ist, können Sie unter Umständen über die sogenannte Familienversicherung für Eheleute und Kinder kostenlos mitversichert werden. Wenden Sie sich dazu bitte an die zuständige Krankenkasse Ihres Familienmitgliedes.

Bei der Einschreibung als Studentin oder Student an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschule ist grundsätzlich bis zur Vollendung des 30. Lebensjahres die Versicherung bei einer gesetzlichen Krankenkasse ebenfalls sichergestellt.

Fotohinweis: © Boris Zerwann PantherMedia.net

X

Nutzungshinweise

Nikk ist der neue Chatbot der IKK, er beantwortet Ihre Fragen und steht Ihnen täglich 24 Stunden zur Verfügung. Der Chatbot befindet sich noch in einer Testphase und ist stetig in Entwicklung. Wir bitten um Ihr Verständnis, wenn noch nicht alles funktioniert. Die Antworten sind daher nicht rechtsverbindlich, sie dienen lediglich der ersten Information. Sie ersetzen nicht die fachliche Beratung der IKK - Die Innovationskasse.

Bitte beachte auch unsere Hinweise zum Datenschutz.


Diesen Hinweis schließen
Diesen Hinweis schließen